لیزر مویهای زاید

پرهیز بیماران خاص و بیماران پوستی از لیزر موهای زائد

یبیماران پوستی از انجام لیزر موهای زائد پرهیز کنند ! لیزر موهای زائد در بیماران پوستی می‌تواند موجب تحریک پوست شود به همین خاطر این…

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید