بوتاکس

مراقبت های قبل و بعد بوتاکس

مراقبت های قبل و بعد تزریق بوتاکس هنگامی که مقداری از توکسین بوتولینوم به عضله ای تزریق می شود باعث ضعیف شدن یا فلج شدن…

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید