برداشت ضایعات پوستی و خاب

برداشت ضایعات پوستی و خال

برداشت ضایعات پوستی و خال اصفهان توسط دکتر مسیح شمعی : ضایعه پوستی ناحیه ای از پوست است که با پوست اطراف خود متفاوت است.…

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید