تزریق چربی مدل قلبی

تزریق چربی مدل قلبی

 

تزریق چربی مدل قلبیشکل تزریق توسط مراجعه کننده تعیبن می شود ..این شکل نهایی کار نیست..نمونه صورت سلبریتی هایی مثل اسکارلت جوهانسون و ریس ویترپسون…
بهترین جراحی من نقش لبخند تو بود

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید