برداشت ضایعات پوستی اصفهان

اهمیت برداشت ضایعه‌ پوستی

چه زمانی یک ضایعه‌ی پوستی باید برداشته شود؟ اگر پزشک معالج تشخیص دهد که ضایعه‌ پوستی سرطانی است و یا امکان سرطانی شدن آن در…

انواع ضایعات پوستی را بشناسید :

انواع ضایعات پوستی ضایعات پوستی بخش‌ها و نواحی از پوست هستند که به صورت غیر طبیعی رشد کرده و نسبت به پوست اطراف طبیعی متفاوت به…

برداشت ضایعات پوستی و خال

برداشت ضایعات پوستی و خال اصفهان توسط دکتر مسیح شمعی : ضایعه پوستی ناحیه ای از پوست است که با پوست اطراف خود متفاوت است.…

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید